תמ"א 38 מהי?

תמ”א 38 מהי?

תמ”א 38 היא תכנית מתאר ארצית משנת 2005, שמטרתה לעודד בעלי דירות לבצע חיזוק למבנים אשר ההיתר לבנייתם הוצא לפני ה-1.1.1980 (ובהתקיים תנאים נוספים הקבועים בחוק). זאת, באמצעות אישור תוספות בנייה ומתן פטור מתשלום מיסים שונים, כגון היטל השבחה ומס שבח. התוכנית חלה על מבנים בגודל של 400 מטר מרובע ויותר ו/או מבנים בני 3 קומות ויותר. יש צורך לערוך בדיקות הנדסיות ולהוכיח את הצורך בחיזוק. על מנת לחזק את המבנה נדרשת הסכמה של 66% מבעלי הדירות ועל מנת להוסיף דירות על גג המבנה נדרשת הסכמה של 100%.

יובהר כי מבנים אלו לא נבנו על פי התקן המחמיר משנת 1975, ת”י 413, אשר נועד להבטיח בניית מבנים ברמת חיזוק כזו, שתאפשר להם לעמוד בפני רעידות אדמה ותמנע בכך נזק רב בנפש וברכוש.

תמ”א 38 מאפשרת לכל רשות מקומית להכין תכנית ספציפית ומותאמת לשטח הרשות. יצוין כי עיריית ירושלים הכינה את תכנית מס’ 10038 – חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה בירושלים.

מיעוט הפרויקטים בשנים האחרונות עקב חוסר כדאיות כלכלית הביא את ממשלת ישראל להעביר את תיקון מס’ 3 לתמ”א 38, אשר עיקרו הגדלת זכויות הבניה באמצעות אישור לבניית שתים וחצי קומות ברחבי המדינה, וזאת למעט באזורים ברמה סוציו אקונומית גבוהה. עיריית ירושלים בחרה להגביל מתן תוספת זו לאזורי מגורים מסוימים ולמבנים העומדים בדרישות שנקבעו.

תמ"א 38 מהי?

תמ”א 38 מהי?

תמ”א 38 היא תכנית מתאר ארצית משנת 2005, שמטרתה לעודד בעלי דירות לבצע חיזוק למבנים אשר ההיתר לבנייתם הוצא לפני ה-1.1.1980 (ובהתקיים תנאים נוספים הקבועים בחוק). זאת, באמצעות אישור תוספות בנייה ומתן פטור מתשלום מיסים שונים, כגון היטל השבחה ומס שבח. התוכנית חלה על מבנים בגודל של 400 מטר מרובע ויותר ו/או מבנים בני 3 קומות ויותר. יש צורך לערוך בדיקות הנדסיות ולהוכיח את הצורך בחיזוק. על מנת לחזק את המבנה נדרשת הסכמה של 66% מבעלי הדירות ועל מנת להוסיף דירות על גג המבנה נדרשת הסכמה של 100%.

יובהר כי מבנים אלו לא נבנו על פי התקן המחמיר משנת 1975, ת”י 413, אשר נועד להבטיח בניית מבנים ברמת חיזוק כזו, שתאפשר להם לעמוד בפני רעידות אדמה ותמנע בכך נזק רב בנפש וברכוש.

תמ”א 38 מאפשרת לכל רשות מקומית להכין תכנית ספציפית ומותאמת לשטח הרשות. יצוין כי עיריית ירושלים הכינה את תכנית מס’ 10038 – חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה בירושלים.

מיעוט הפרויקטים בשנים האחרונות עקב חוסר כדאיות כלכלית הביא את ממשלת ישראל להעביר את תיקון מס’ 3 לתמ”א 38, אשר עיקרו הגדלת זכויות הבניה באמצעות אישור לבניית שתים וחצי קומות ברחבי המדינה, וזאת למעט באזורים ברמה סוציו אקונומית גבוהה. עיריית ירושלים בחרה להגביל מתן תוספת זו לאזורי מגורים מסוימים ולמבנים העומדים בדרישות שנקבעו.

מדוע נשקפת סכנה לישראל

מדינת ישראל נמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה, בין היתר בשל השבר הסורי אפריקאי העובר לאורך כל גבולה המזרחי. מדינת ישראל, כפי שמתריעים חוקרים רבים, איננה ערוכה למקרה של רעידת אדמה חזקה. לדעת המומחים אין ספק שתתרחש בעתיד רעידת אדמה חזקה בישראל, והשאלה היא רק מתי.

מדי שנה מתרחשות בישראל עשרות רעידות אדמה, רובן בעוצמה חלשה. עם זאת, לאורך ההיסטוריה התקיימו גם רעידות אדמה חזקות. רעידות האדמה החזקות ב- 200 השנים האחרונות התרחשו ב- 1837 ו- 1927. הן החריבו ערים שלמות וגרמו לנזק רב לרכוש ולחיי אדם. לא ניתן לצפות או למנוע את רעידות האדמה, ולכן חשוב להיערך לקראתן. בשל כך,
הצעד העיקרי שנקטה המדינה הוא ייזום תמ”א 38

הוראות חוק

תמ"א 38 פינוי בינוי

הוראות חוק

תמ"א 38 פינוי בינוי

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, התשס”ח 2008 )

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס’ 62- הוראת שעה), התשס”ח 2008- מעניק פטור לבעלי הדירות מתשלום מס שבח, וזאת בתנאי שהתמורה שמקבלים בעלי הזכויות הינה התמורה המותרת על פי תמ”א 38 (איסור תשלום תמורה כספית).

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס’ 74), התשע”ב 2012- מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה, וזאת בתנאים מגבילים.

חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 96), התשע”א 2011- קובע פטור מהיטל השבחה.

חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 97), התשע”ב 2012- קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בנייה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים.

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, התשס”ח 2008 )

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס’ 62- הוראת שעה), התשס”ח 2008- מעניק פטור לבעלי הדירות מתשלום מס שבח, וזאת בתנאי שהתמורה שמקבלים בעלי הזכויות הינה התמורה המותרת על פי תמ”א 38 (איסור תשלום תמורה כספית).

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס’ 74), התשע”ב 2012- מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה, וזאת בתנאים מגבילים.

חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 96), התשע”א 2011- קובע פטור מהיטל השבחה.

חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 97), התשע”ב 2012- קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בנייה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים.

תמ"א 38

יתרונות מול חסרונות

  • בטיחות - עם סיום הליך תמ"א 38 תזכו לגור במבנה העומד בתקן רעידות אדמה .
  • ביטחון - תוספת הבנייה כוללת בניית חדר ממ"ד (חדר בטחון העומד בתקני פיקוד העורף וכולל מסנן אוויר).
  • רווחה - הגדלת שטח כל דירה, טיפוח וחידוש שטחים ציבוריים.
  • כלכלית - עפ"י הערכות שמאיות, תוכנית תמ"א 38 תגרום לעליית ערך בכ- 30% בממוצע.
  • נוחות - הוספת מעלית, חידוש כל התשתיות הציבוריות, העתקת מתקנים לגג החדש והצבתם עם גישה נוחה ובטוחה.
  • נוחות - תקופת השיפוץ מאופיינת ברעש ואבק.
  • רווחה - הקטנת שטחים ציבורים לטובת שטחים בנויים בדירות.
  • כלכלית - בסיום פרויקט תמ"א 38, עלות תחזוקה חודשית גבוהה יותר, השכרת דירות במחיר נמוך יותר בעת הליך הבנייה.

לפרטים נוספים מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

ניתן ליצור קשר בטל' 02-672-38-38
רפי- שלוחה 1 | תמר -שלוחה 2